ร.10 พระราชทานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชฯ

  • วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 16:06 น.

ร.10 พระราชทานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในพระชนมายุครบ 91 พรรษา 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง ผ้าไตร และพุ่มบัว พระราชทานมาถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จากนั้น สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นและพระสงฆ์อีก 250 รูปรับพระราชทานฉัน

สำหรับลำดับพระอิสริยยศ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ.2494 เป็นเปรียญธรรม 6 ประโยค

พ.ศ.2514 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

พ.ศ.2524 เป็นพระราชาคณะชั้นราช

พ.ศ.2533 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ

พ.ศ.2538 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม

พ.ศ.2543 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

พ.ศ.2552 เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

และเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวันที่ 26 มิ.ย.2561 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 91 พรรษา

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช , สมเด็จพระสังฆราช

ข่าวอื่นๆ