โปรดเกล้าฯจัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าทีปังกร"

วันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 20:02 น.
โปรดเกล้าฯจัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าทีปังกร"
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 13 ปี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 13 ปี โดยมีพระสหายมาร่วมในงานพระราชทาน เลี้ยงด้วย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเค้กวันประสูติ ตกแต่งเป็นภาพรถยนต์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงตัดเค้กประทานแก่พระสหาย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อันมีความหมายว่า "ผู้ทำประทีป คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะ คือที่พึ่งให้ รุ่งเรืองโชติช่วง" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สนพระทัยกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังพระวรกาย อาทิ กีฬาขี่ม้า สกี ว่ายน้ำ จักรยานและปีนเขา รวมทั้งสนพระทัยศึกษาธรรมะ โดยได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมจิตอาสา สนองพระราโชบายของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวด้วย