สมเด็จพระเทพฯเสด็จงานสงกรานต์สถานทูตลาว

  • วันที่ 13 เม.ย. 2561 เวลา 19:50 น.
  • | เปิดอ่าน 2,259
Share on Google+
LINE it!

สมเด็จพระเทพฯเสด็จงานสงกรานต์สถานทูตลาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จสถานทูตลาวเป็นองค์ประธานงานสงกรานต์ และทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ

 วันที่ 13 เม.ย.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสงกรานต์ พ.ศ.2561 และทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

Share on Google+
LINE it!