โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.ต.หญิง "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษ

วันที่ 05 มี.ค. 2561 เวลา 21:24 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.ต.หญิง "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษ
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้ามีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศให้ ร้อยเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานพระยศ เป็น พลตรีหญิง