สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเยาวราชเปิดงานตรุษจีนประจำปี61

  • วันที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 20:50 น.

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเยาวราชเปิดงานตรุษจีนประจำปี61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเวลา 17.30 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงวัดไตรมิตรวิทยาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาน พระประธานพระอุโบสถ ทรงคม ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสฯ ทรงคม

จากนั้น เสด็จฯไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์รับเทียนชนวนบริกรรมคาถา จุดเทียนชัยแล้วถวายคืน ทรงรับเทียนชนวนแล้วส่งคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร แล้วเสด็จฯไปโปรยดอกมะลิพระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์ เสด็จฯไปยังมณฑลพิธีเททองหน้าพระอุโบสถ ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากกรรมการวัด แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเททอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงาน พระราชพิธี ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระกริ่ง ประกอบด้วย พระกริ่งรุ่นเทพ มังกรทอง พระกริ่งรุ่นหยิน-หยาง จักรพรรดิ ขณะนั้นชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

 เสด็จฯไปยังพระมหามณฑปเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา เสด็จขึ้นชั้น 4 โดยลิฟต์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงคม สมเด็จพระพุฒา จารย์ และพระพรหมมังคลาจารย์ ถวายของที่ระลึก เสด็จฯลงชั้น 1 โดยลิฟต์ แล้วประทับรถรางไปยังซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทอดพระเนตรการแสดงเสร็จแล้วเสด็จฯไปทรงโยกคันโยก เปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561

จากนั้น ประทับรถรางไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวร ทรงคม ผู้แทนคณะกรรมการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ เสด็จฯออกจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ประทับรถรางทอดพระเนตรบูธต่างๆ ตาม พระราชอัธยาศัย

ข่าวอื่นๆ