สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61

  • วันที่ 09 ม.ค. 2561 เวลา 16:35 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า

บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวัง ขอให้พระราชทานความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ข่าวอื่นๆ