ร.10โปรดเกล้าฯรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 06 ม.ค. 2561 เวลา 19:59 น.
ร.10โปรดเกล้าฯรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานพระราชวังดุสิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพล.อ.สุรยุทธ์เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต ถือเป็นสถานที่สุดท้ายของพระเมรุมาศจำลองที่ทำการรื้อถอน คาดว่าจะแล้วเสร็จใน1 สัปดาห์สำหรับชิ้นส่วนพระเมรุมาศจำลองจะนำไปเก็บไว้ที่สำนักพระราชวัง และกรมโยธาธิการจะหารือกับทางสำนักพระราชวังเพื่อการหาสถานที่จัดเก็บถาวรต่อไป อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการซ่อมแซมบางส่วนที่สึกหรอก่อน

ส่วนการรื้อถอนพระเมรุมาศ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 11 มกราคม 2561 จะมีพิธีบวงสรวงโดยกรมโยธาธิการ และกรมศิลปากรเป็นแม่งานในการดำเนินการ และมีกำหนดคืนพื้นที่ท้องสนามหลวงให้ทางกรุงเทพมหานครวันที่ 15 มี.ค.60จากนั้นกทม.ก็จะเข้าไปดำเนินการปรับพื้นที่ต่อไป