โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล26ธ.ค.

  • วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 15:18 น.

โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล26ธ.ค.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้อัญเชิญ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวงร.9วันที่ 26 ธ.ค.นี้

สำนักพระราชวังแจ้งว่า ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร    ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560  เวลา 18.00 น.  

ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์  โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และมีพระสงฆ์มาร่วมสวด  รวมจำนวน  275 รูป ในพิธีมหามงคลนี้

ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์  พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี  

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล  พร้อมกับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธาน สืบสาน – รักษา – ต่อยอด”  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่เวลา  10.00 น. –  22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ข่าวอื่นๆ