พระเจ้าอยู่หัวเสด็จปัตตานีพระราชทานรางวัลผู้นำศาสนา

วันที่ 09 ธ.ค. 2560 เวลา 19:00 น.
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จปัตตานีพระราชทานรางวัลผู้นำศาสนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จปัตตานีพระราชทานรางวัลผู้นำศาสนาและทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามและการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มัสยิดกลางปัตตานีและที่ทำการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นผู้อ่านดุอาขอพรเป็นภาษาอาหรับถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย