posttoday

โปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพจิตอาสาเป็นกรณีพิเศษ

31 ตุลาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ หญิงจิตอาสาเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษหลังเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ หญิงจิตอาสาเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษหลังเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. เวลา 10.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปวางที่หน้าหีบศพ นางจินตนา ปราณี อายุ 63 ปี  ซึ่งเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ถึงแก่กรรมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ขณะจัดเตรียมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  ณ วัดคีรีวันต์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ นางจินตนา เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร จำนวน  5 ไตร ณ วัดคีรีวันต์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยตลอด

โปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพจิตอาสาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพจิตอาสาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพจิตอาสาเป็นกรณีพิเศษ