พระองค์เจ้าทีปังกรฯทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา-ศึกษาธรรมชาติ

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 15:37 น.
พระองค์เจ้าทีปังกรฯทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา-ศึกษาธรรมชาติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา และศึกษาธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ต.บางปูใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นการส่วนพระองค์

ในการนี้ทรงฟังบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา , ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนกอพยพ และนกประจำถิ่น , ทอดพระเนตรธรรมชาติ เรือนยอดต้นไม้ ทอดพระเนตรนกนางนวล

หลังจากนั้นทรงปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูทะเล พร้อมทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทะเล