สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

  • วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 21:15 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดอรุณราชวราราม

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร การนี้เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 1 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดอรุณราชวราราม เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

 

ข่าวอื่นๆ