พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 09:42 น.
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่สนามหลวง ผลเสี่ยงทายพระโคกิน ข้าว ข้าวโพด หญ้า  น้ำท่า ธัญญาหาร ผลาหาร บริบูรณ์ดี  พระยาแรกนาเสี่ยงหยิบผ้านุ่ง5คืบน้ำพอดี

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เวลาประมาณ 08.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   ปีพุทธศักราช  2560 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย สำหรับฤกษ์ไถหว่านในปีนี้อยู่ในช่วงระหว่าง 08.19-08.59 น.

ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 11 พ.ค. และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธีในวันที่ 12 พ.ค.  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

การจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้  ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.19-08.59 น. ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี 2560 คือนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคสำรองได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

ในวันพระกอบพระราชพิธี พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

นอกจากนี้พราหมณ์จะเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสี่ยงทาย โดยปีนี้ พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี