สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีสงกรานต์

วันที่ 15 เม.ย. 2560 เวลา 20:32 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีสงกรานต์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีสงกรานต์ ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์สิริวัณณวรีนารีรัตน์ มายังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปหอพระสุลาลัยพิมาน ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญ ณ หอพระสุราลัยพิมาน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงสักการะและสรงน้ำพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก,พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ,พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ,พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบรมอัฐิพระอัครชายา (หยก) ,พระบรมอัฐิสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ,พระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ ,พระอัฐิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสา กรมพระยาเทพสุดาวดี และพระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาไลย

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวงศ์ องคมนตรี ฯลฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ 76 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์ จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชินี ,พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ,พระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ออกประดิษฐานบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ