สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทให้ประชาชนรักษาความดี-ความพร้อมเพรียง

วันที่ 13 ก.พ. 2560 เวลา 18:30 น.
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทให้ประชาชนรักษาความดี-ความพร้อมเพรียง
สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระโอวาทให้ประชาชนรักษาความดี ยึดความพร้อมเพรียงให้เกิดความเจริญวัฒนาถาวร

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จออกมาที่หน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงประทับพระอาสน์และทรงประทานโอวาทแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะ โดยมีใจความว่า

"ขออำนวยพรให้กับพุทธศาสนิกชนที่ได้มาประชุมด้วยจิตใจเปี่ยมด้วยกุศล ขออนุโมทนาให้ท่านทั้งหลายที่ได้มากันในวันนี้ เพื่ออำนวยพร แสดงมุทิตาจิตแด่อาตมาในโอกาสได้รับสถาปนา ขออนุโมทนาสาธุการ ขอบใจอุบาสก อุบาสิกาทุกท่านที่มีจิตใจเป็นกุศล ท่านทั้งหลายก็มีธรรมะคือความดี และความงามประจำใจอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาความดี ความงามให้คงที่ตลอดไป

"ขอให้เรารักษาจิตใจที่เราเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย ให้คงที่ไว้ อาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการับท่านอีกครั้ง ของให้ท่านรักษาความดีอันนี้ไว้ หลักที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาทุกวันก็ขอให้รักษาไว้

"รวบยอดแล้วหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้แสดงให้เรายึดถือปฏิบัติก็มีอยู่ 3 ประการดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้ว ปฏิบัติกันอยู่แล้ว หลักศีล สมาธิ ปัญญา สามอย่างนี่ล่ะ ถ้ากล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านทั้งกลายก็จะบอกว่ามันยาก สูงทำไม่ได้ แต่เป็นสิ่งทีท่านทั้งหลายได้ทำมันอยู่ประจำอยู่ทุกวันน่ะ"

"อาตมาขอมอบภาษิตนี้ให้ท่านทั้งหลายไปปฏิบัติดู ภาษิตนั้นเป็นภาษาบาลี "ธรรมา สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา" ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ คำนี้ใช้ได้ทุกกาลเวลาทุกรัชสมัย"

จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จกลับพระตำหนัก โดยมีประชาชนรอรับเสด็จตลอดเส้นทาง

ด้าน พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ก.พ. เวลา 08.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะนำ คสช.และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งหมดเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต