งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 20-21 ม.ค.

  • วันที่ 06 ม.ค. 2560 เวลา 14:16 น.

งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 20-21 ม.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 20-21 ม.ค. เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน

นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ หรือ ศตส. เปิดเผยผลการประชุม ศตส. ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ที่ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมา พร้อมกับเตรียมความพร้อมในส่วนงานต่าง ๆ ที่จะดูแลประชาชนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ม.ค. โดยในวันที่ 20 - 21 ม.ค. จะงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพ และงดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ท้องสนามหลวง เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันของการเสด็จสวรรคต

จากนั้นจะเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.เป็นต้นไป ซึ่ง ศตส. ได้มีการเตรียมการดูแลความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางมาจนครบ 1 ปี แต่ทั้งนี้มีการประสานกับทางสำนักพระราชวังอย่างต่อเนื่อง

นายออมสิน กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้หารือถึงดำริของนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ต้องการให้มีการปรุงอาหารในพื้นที่ท้องสนามหลวง โดยต้องการให้ปรุงเป็นอาหารสำเร็จรูปใส่ภาชนะ พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในพื้นที่ท้องสนามหลวง

นอกจากนี้ ได้มีการปรับลดจุดให้บริการอาหาร จากเดิม 17 จุด เหลือ 6 จุด ได้แก่ จุดบริการวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ , โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ , ประตูเทวาภิรมย์ , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม , วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และสนามม้านางเลิ้ง โดยแต่ละจุดจะมีหน่วยงาน 5 - 6 กระทรวงรับผิดชอบ ส่วนเอกชนและจิตอาสายังมีส่วนร่วมได้เช่นเดิม โดยประสานผ่านทาง กองอำนวยการนักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กอร.รส. 

ทั้งนี้ ในวันที่ 10 ม.ค.นี้ ทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนจุดให้บริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง

ข่าวอื่นๆ