โปรดเกล้าฯตั้งพล.อ.เปรมประธานองคมนตรี

วันที่ 02 ธ.ค. 2559 เวลา 20:12 น.
โปรดเกล้าฯตั้งพล.อ.เปรมประธานองคมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต