โปรดเกล้าฯตั้งพล.อ.เปรมประธานองคมนตรี

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2559 เวลา 20:12 น.

โปรดเกล้าฯตั้งพล.อ.เปรมประธานองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

 

ข่าวอื่นๆ