ธงทองเผยเรื่องราวเมื่อครั้งพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมฯ

วันที่ 29 พ.ย. 2559 เวลา 17:07 น.
ธงทองเผยเรื่องราวเมื่อครั้งพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมฯ
ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุโพสต์ข้ความผ่านเฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งวันพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมฯและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Tongthong Chandransu บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2516 เอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

"สายวันนี้ เมื่อครู่ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบ มติของคณะรัฐมนตรีที่แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯขึ้นทรงราชย์ต่อไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประกอบกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

"ผมนึกย้อนหลังถึงวันที่มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เวลานั้นผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมปลายที่สาธิตปทุมวัน ยังจำได้ดีว่าประชาชนทั้งหลายตื่นเต้นดีใจกันมากกับข่าวที่เป็นมงคลครั้งนั้น ช่วงเช้ามีพระราชพิธีที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ผมชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตกบ่ายเจ้านายทุกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯที่ทรงได้รับสถาปนาใหม่ทรงดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ผมขวนขวายเดินทางจากบ้านไปเฝ้าชมพระบารมีที่วัดพระแก้วและได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ไว้หลายองค์ เมื่อหยิบภาพเหล่านี้มาชมอีกครั้งหนึ่งเลยวันนี้ ก็ยังรู้สึกนึกย้อนไปได้ดีว่าในวันนั้นมีความรู้สึกปิติเช่นไร

"สมควรเล่าด้วยว่าวันเดียวกันนั้นมีเหตุสำคัญเกิดขึ้นในประเทศของเรา โดยมีคณะก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่า Black September ได้เข้ายึดสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพฯและจับเอกอัครราชทูตอิสราเอลเป็นตัวประกัน เพื่อต่อรองให้รัฐบาลอิสราเอลยอมปล่อยนักโทษจำนวนหนึ่งที่ถูกจับกุมอยู่ในประเทศนั้น เป็นการตอบแทน รัฐบาลไทยได้เจรจากับผู้ก่อการร้ายพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญและเป็นวันมหามงคลของคนไทย ด้วยเดชะพระบารมี ในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยุติลงด้วยความเรียบร้อยเกินคาดของชาวโลก เพราะไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเลยแม้แต่คนเดียว คณะผู้ก่อการร้ายยอมเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอียิปต์ เป็นอันยุติเหตุการณ์ครั้งนั้นท่ามกลางความโล่งอกของทุกคน ถ้าไม่ใช่ด้วยอำนาจแห่งพระบารมีและด้วยบุญกุศลของชาวไทยร่วมกันแล้ว ความสงบเรียบร้อยเช่นนี้จะเกิดมีขึ้นไม่ได้เป็นอันขาด

"ในอนาคตอันใกล้ เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าเฝ้าฯได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์แล้ว จะได้มีประกาศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

"ตั้งแต่เวลาที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าเฝ้าฯและทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์แล้ว จะได้ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ของปวงชนชาวไทยสืบไป"

ที่มา www.facebook.com/nha.chandransu/posts/10208010165484523