สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

วันที่ 15 พ.ย. 2559 เวลา 21:42 น.
สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. เวลา 16.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม