บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมใช้ในงานพระบรมศพ-แปรรูปส่งกรมศิลป์ ธ.ค.นี้

วันที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 15:12 น.
บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมใช้ในงานพระบรมศพ-แปรรูปส่งกรมศิลป์ ธ.ค.นี้
สำนักพระราชวังประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ในงานพระบรมศพที่อุทยานฯกุยบุรี พร้อมแปรรูปส่งสำนักช่างสิบหมู่ภายในธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. เจ้าหน้าที่กองพิธีการ สำนักพระราชวัง ได้ประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดสร้างพระโกศทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี  มีนายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังเป็นประธาน

เจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งเครื่องสังเวยเทพเทวาอารักษ์ก่อนที่จะเริ่มพิธีตัดไม้จันทน์หอมจำนวน 12 ต้น จาก 19 ต้น ที่กรมอุทยานฯ ได้คัดเลือกเอาไว้ ตามฤกษ์ช่วงเวลาระหว่าง 14.09 -14.39 น. โดยที่บริเวณโต๊ะเครื่องสังเวยจะเริ่มพิธีด้วยการหลั่งน้ำเทพมนต์จากพระมหาสังข์ จากนั้น โหรหลวงลงแป้งเจิม ลั่นฆ้องชัยบัณเฑาะว์ โหรหลวงให้ประธานหลั่งน้ำเทพมนต์ที่ขวานทอง และเจิมต้นไม้จันทน์หอมใกล้โต๊ะสังเวยพร้อมมีการปักธูปเทียน โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที  จากนั้นพรมน้ำเทพมนต์และใช้ขวานทองฟันที่ต้นไม้จันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์ 3 ครั้ง ประโคม และ โปรยข้าวตอกดอกไม้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนนี้ทั้ง 12 ต้นจนครบ

เจ้าหน้าที่กองพิธีการ กล่าวว่า สำหรับพระราชพิธีต่างๆ จะต้องยึดหลัก เป็นระเบียบ ขลัง ศักดิ์สิทธิ์และสะอาดเรียบร้อย เชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะเกิดความเป็นสวัสดิมงคล อุปกรณ์ที่นำมาประกอบพิธีทุกอย่างก็ต้องเข้าหลักการดังกล่าว โดยขวานที่ใช้เป็นโลหะพ่นสีทองเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยเป็นขวานที่ใช้ตัดต้นไม้จันทน์หอมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมาแล้ว

ในเวลา 14.09 นายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองราชพิธี สำนักพระราชวัง นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เดินทางมายังบริเวณปะรำพิธีที่บริเวณชายป่าใกล้อ่างเก็บน้ำย่านซื่อ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ กุยบุรีประมาณ 1 กม. เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์พิธีตามโบราณราชประเพณี โดยมีประชาชนมาร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง ซึ่งการประกอบพิธีเป็นไปอย่างราบรื่น

เมื่อดำเนินการตัดไม้จันทน์หอมแล้วเสร็จ กรมศิลปากร จะขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แปรรูปไม้จันทน์หอมให้ได้ตามขนาดต่างๆ ก่อนส่งมาเก็บไว้ใช้งาน ตามที่ สำนักช่างสิบหมู่กำหนดแบบการจัดสร้าง เพื่อให้เหมาะสมต่อใช้งานและการเลื่อยฉลุลวดลายไทย ซึ่งระหว่างนั้น คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นผู้ตรวจสอบอายุไม้ ขนาดไม้ และความสมบูรณ์เหมาะสมไม้จันทน์หอม

เบื้องต้น กองราชพิธี สำนักพระราชวัง คาดว่าไม้จันทน์หอมที่ทำพิธีตัดในวันนี้จะเพียงพอใช้ก่อสร้างพระบรมโกศ ทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ ทั้งนี้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาจดบันทึกเหตุการณ์พิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอม คาดว่า กรมอุทยานฯ จะแปรรูปและส่งมอบไม้ให้กรมศิลปกรประมาณปลายเดือนธ.ค.นี้ ก่อนกรมศิลปกรจะเริ่มก่อสร้างช่วงต้นเดือนม.ค. 2560

สำหรับในพื้นที่อุทยานฯ กุยบุรี เคยใช้ไม้จันทน์หอมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระศพพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง และในงานเกี่ยวเนื่องกับพระศาสนาเท่านั้น

นอกจากนี้ การจัดสร้างพระโกศสมัยโบราณ จะนำไม้จันทน์หอมมาเป็นฝืนเผาศพ แต่สำหรับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงค์ จะถูกนำมาแปรรูปจากท่อนฝืนขึ้นเป็นลวดลายขึ้นเป็นพระโกศไม้จันทน์ มีการเลื่อยเป็นแผ่นบางๆ ติดแบบทำการฉลุลาย จากนั้นนำมาประกอบติดกับโครง ซึ่งโบราณจะใช้โครงไม้ แต่ปัจจุบันดัดแปลงมาเป็นลวดเหล็กบุตาข่าย เพื่อความสะดวกในการจัดสร้าง ลวดลายที่ใช้ประกอบมีทั้งสิ้น 35 ลาย อาทิ ลายหน้ากระดาน ลายบัว ลายท้องไม้ บัวคลำ บัวหงาย เป็นต้น โดยลายส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของแนวลายใบเทศ คือ ถ้าเป็นกระจังจะเป็นแบบกระจังลายใบเทศ ถ้าเป็นลายกระหนกจะเป็นลายกระหนกแบบลายใบเทศ ซึ่งโดยรวมแล้วจะให้อยู่ในลักษณะของใบลายเทศ ซึ่งเป็นลายเครื่องประดับของไทยที่มีความงดงาม และใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ