สมเด็จพระบรมฯวางพวงมาลาวันราชวัลลภ

วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 19:17 น.
สมเด็จพระบรมฯวางพวงมาลาวันราชวัลลภ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จวางพวงมาลาพระบรมนุสาวรีย์รัชกาลที่5 เนื่องในวันราชวัลลภ

พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ฯ วางพวงมาลา และสักการะ พระบรมนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชวัลลภ ปีที่148 ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (อักษรย่อ: ร.1 รอ.) มีชื่อเต็มว่า กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่ตั้งขึ้นหน่วยแรกสุดของประเทศไทย เมื่อวันที่11พฤศจิกายน พ.ศ.2411 มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, พระรัชทายาท, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยใกล้ชิด