"ในหลวง"เสด็จสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 18:55 น.
"ในหลวง"เสด็จสวรรคต
สำนักพระราชวังออกประกาศ "ในหลวง" เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้70ปี

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต