แถลงการณ์พระอาการ "ในหลวง" ฉบับที่38

วันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 20:18 น.
แถลงการณ์พระอาการ "ในหลวง" ฉบับที่38
แถลงการณ์ฉบับที่ 38 พระอาการประชวรในหลวงยังไม่คงที่ต้องควบคุมด้วยพระโอสถ ผลตรวจพระโลหิตพบภาวะการติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. สำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 38 ความว่า