สมเด็จพระบรมฯ - สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 19:03 น.
สมเด็จพระบรมฯ - สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงพยาบาลศิริราชว่า เมื่อเวลา 15.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช

ต่อมา เวลา 16.18 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช

เวลา 16.51 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช

เวลา 17.09 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช

เวลา 18.24 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช

ขณะที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชได้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาปักหลักบริเวณรอบลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ รวมถึงศาลาศิริราช 100 ปี และบริเวณทางเดินหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ประทับ เพื่อติดตามพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยต่างร่วมสวดมนต์ถวายพระพรเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร