สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

วันที่ 09 ส.ค. 2559 เวลา 19:45 น.
สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จฯ ด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบรรดาคณะทูตานุฑูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมทูลเชิญทอดพระเนตรต้นแบบพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา

ภาพจาก www.thaigov.go.th