"โอบามา"ส่งสารถวายราชสดุดี"ในหลวง"ครองราชย์70ปี

วันที่ 08 มิ.ย. 2559 เวลา 10:56 น.
"โอบามา"ส่งสารถวายราชสดุดี"ในหลวง"ครองราชย์70ปี
บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  นายบารัค  โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายจอห์น เคอรรี่  รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในโอกาสมหามงคลนี้  โดยเผยแพร่สารถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์และทวิตเตอร์ ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศ  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ประธานาธิบดีโอบามา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และประชาชนชาวอเมริกัน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในโอกาสมหามงคลนี้ สหรัฐอเมริกาขอร่วมกับปวงชนชาวไทยเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของพระองค์ด้วยความเลื่อมใสในการทรงงานอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาสุขภาวะของราษฎรและสร้างความเจริญรุ่งเรืองทั่วราชอาณาจักรไทย

สหรัฐอเมริกาและไทยธำรงมิตรไมตรีต่อกันมายาวนานกว่า 183 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสองให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษแห่งการครองราชย์ สหรัฐอเมริกามีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินงานกับไทยสืบต่อไปเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั้งสองประเทศ ตลอดจนภูมิภาคนี้และโลก

อนึ่ง ในโอกาสมหามงคลนี้  รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปประดับธงชาติไทย คู่กับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์การจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7  รอบ 12  สิงหาคม 2559  ณ สถานที่และอาคารหน้าบ้านเรือนของหน่วยงานและประชาชน  พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  สวมเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเสื้อโปโลสีฟ้าประดับตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันด้วย