พระราชินีเสด็จฯกลับประทับรพ.ศิริราช

วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 19:10 น.
พระราชินีเสด็จฯกลับประทับรพ.ศิริราช
แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ผลการตรวจพระวรกาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่น่าพอใจ เสด็จฯกลับประทับ รพ.ศิริราช

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปประทับ ณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2559 ดังที่ได้ออกแถลงการณ์ไปแล้วนั้น

วันนี้ คณะแพทย์ฯได้รายงานว่า การตรวจได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจและได้เสด็จฯกลับมาประทับที่รพ.ศิริราชในวันที่ 27 พ.ค.2559

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน