"พระราชินี" เสด็จฯไปประทับโรงพยาบาลจุฬาฯ

  • วันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 23:37 น.

"พระราชินี" เสด็จฯไปประทับโรงพยาบาลจุฬาฯ

แถลงการณ์ฉบับที่1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาฯ ผลตรวจพระสมองพบว่ายังมีรอยโรคเก่า-ไม่พบสิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นใหม่

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. สำนักพระราชวัง เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 1 ความว่า

ด้วยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาที่จะขอพระราชทานถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียดโดยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการดังเช่นที่เคยถวายตรวจมาแล้ว คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

ผลการตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ายังมีรอยโรคเก่าจากการขาดพระโลหิตของพระสมองเมื่อครั้งทรงพระประชวรเมื่อปีพุทธศักราช 2555 ไม่พบสิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นใหม่ และผลการตรวจพระวรกายส่วนอื่นๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลการตรวจเมื่อปีพุทธศักราช 2558

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าวอื่นๆ