พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันที่ 09 พ.ค. 2559 เวลา 13:29 น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สำหรับผลการเสี่ยงทาย พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะปริมาณพอดี ผลเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง พระโคกินข้าว ข้าวโพด งา น้ำ หญ้า และเหล้า พยากรณ์โดยรวมว่า ผลาหาร ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี กาคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจรุ่งเรือง /// ภาพ เสกสรร โรจนเมธากุล