รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระราชินี" 84 พรรษา

วันที่ 25 ก.พ. 2559 เวลา 20:52 น.
รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระราชินี" 84 พรรษา
รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 ส.ค. 2559 ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวจะมีงานพระราชพิธีและงานศาสนพิธี โดยสำนักงานพระราชวัง และสำนักงานราชเลขาธิการ เป็นเจ้าภาพ สำหรับการจัดกิจกรรมที่ประชุมมอบหมายให้ไปดำเนินการเรื่องการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในส่วนนี้จะมี 2 งานสำคัญ คืองานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเชิดชูสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้สนับสนุนและประสานงานกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆอยู่ระหว่างการดำเนินการ นอกจากนี้จะมีในส่วนของโครงการและกิจกรรมเพื่อถวายในวโรกาสดังกล่าวด้วย

พล.ต.อ.เอก กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งสวนป่าเบญจสิริ และปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา โดยกรมศิลปากรและสำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกันดำเนินการ ซึ่งได้ข้อยุติเรื่องแบบ วัสดุ และได้รับคำแนะนำในการจัดทำจากสำนักงานพระราชวัง

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12ส.ค.59 ขณะเดียวกันเรื่องกิจกรรมโครงการต่างๆ จากที่นายกฯได้ริเริ่มการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่สี่เสาเทเวศร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในส่วนนี้ได้มอบหมายสำนักงานปลัดสำนักนายกฯเป็นเจ้าภาพบูรณาการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนก.ค.นี้ และแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย. 2563

ด้านนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการประสานงานและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ในส่วนของชื่อจัดงานนั้นอยู่ระหว่างการกราบบังคมทูล และเราได้ยึดหลักเหมือนครั้งที่จัดงานครบ 6 รอบ คือระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ในส่วนของตราสัญลักษณ์กรมศิลปากรได้ออกแบบไว้แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการปรับและแก้ไข นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้ถวายแบบตราสัญลักษณ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระราชวินิจฉัยต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนตารางเวลากิจกรรมต่างๆสำนักงานปลัดฯจะจัดทำเพื่อแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมงานต่อไป