สุนัขหลวง "คุณทองแดง" เสียชีวิตแล้ว

  • วันที่ 28 ธ.ค. 2558 เวลา 19:41 น.

สุนัขหลวง "คุณทองแดง" เสียชีวิตแล้ว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผย "คุณทองแดง" สุนัขหลวงเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. อายุ 17 ปี 1 เดือน 19 วัน

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รายงานการเสียชีวิต สุนัขหลวง คุณทองแดง ความว่า ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดูแลรักษาสุนัขหลวงคุณทองแดง ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และจนปัจจุบันคุณทองแดง อายุ 17 ปี 1 เดือน 19 วัน (เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2541) ถือเป็นสุนัขที่มีอายุยืนยาว ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา คุณทองแดงมีปัญหาโรคชราที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาท โรคระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ทั้งอวัยวะภายใน เช่น ตับไต เสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เฝ้าติดตามให้การรักษาดูแลใกล้ชิดอย่างดีมาตลอด ขณะคุณทองแดงนอนหลับพักผ่อน ได้สิ้นลมหายใจอย่างสงบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 23.10 น. ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้รายงานดังกล่าวลงนามโดย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสิรฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เปิดเผยว่า ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทราบเรื่องคุณทองแดงเสียชีวิตแล้ว

สำหรับประวัติ คุณทองแดง มีดังนี้ คุณทองแดง เป็นลูกของ "แดง" สุนัขจรจัดบริเวณซอยศูนย์แพทย์พัฒนา ถนนพระราม 9 เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 และนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร คุณทองแดงเกิดหลังลูก ๆ ของคุณมะลิไม่กี่วัน และทรงยกให้คุณมะลิเลี้ยงดู ทองแดง มีพี่น้องรวม 7 ตัว ซึ่งชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่าทองแดง เพศเมีย, คาลัว เพศเมีย, หนุน เพศเมีย, ทองเหลือง เพศผู้ ได้ไปอยู่บ้านของข้าราชบริพารคนหนึ่ง, ละมุน เพศเมีย, โกโร เพศเมีย, โกโส เพศเมีย

คุณทองแดงมีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ขณะมีอายุได้ 5 สัปดาห์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นในหนังสือว่า "คุณทองแดง"มีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้ นิยมใช้งานในการล่าสัตว์ แต่"คุณทองแดง"มีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ (ก่อนหน้านี้ทรงเรียกว่า เป็นสุนัขพันธุ์เทศ (ย่อมาจาก เทศบาล)

 

ข่าวอื่นๆ