สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

  • วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 16:43 น.

สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จฯพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส

ในการนี้ทรงถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ 15 รูป ที่สวดศราทธพรตคาถา จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์พร้อมด้วยตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ ก่อนลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์

จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ต่างประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ และข้าราชการ ขึ้นถวายพระเพลิงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุที่วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ธ.ค.

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ