ในหลวงโปรดเกล้าฯให้คณะผู้พิพากษา-ตุลาการเฝ้าฯถวายสัตย์

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 เวลา 20:06 น.
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้คณะผู้พิพากษา-ตุลาการเฝ้าฯถวายสัตย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้คณะผู้พิพากษา-ตุลาการ-อัยการ เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 17.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลทหาร และอัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เจ้ากรมพระธรรมนูญ อัยการสูงสุด และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ภาพ : สำนักพระราชวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต