โปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศสังฆราชเป็น "พระโกศทองน้อย"

  • วันที่ 08 ธ.ค. 2558 เวลา 19:16 น.

โปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศสังฆราชเป็น "พระโกศทองน้อย"

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศ “สังฆราช” เป็น “พระโกศทองน้อย” นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่สามัญชนได้รับ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า การเลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เลื่อนชั้นเครื่องพระเกียรติยศจากพระโกศกุดั่นใหญ่ เป็นพระโกศทองน้อย ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ และบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ อย่างสมเด็จพระสังฆราชในอดีต ด้วยทรงดำรงอยู่ใน ครุฐานียะ เป็นที่ตั้งแห่งพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้ สมเด็จพระญาณสังวรทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งไม่ใช่พระบรมวงศ์ (สามัญชน) ที่ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็นกรณีพิเศษ คือ ได้รับพระราชทานพระโกศทองน้อย ทรงพระศพในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งเท่ากับได้รับพระราชทานพระอิสริยยศ เสมอสมเด็จพระสังฆราชเจ้า นับได้ว่าเป็นองค์แรกที่มีการเลื่อยชั้นเกียรติยศสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ

ขณะที่ นายสุเชาว์ พลอยชุม อาจารย์พิเศษประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวว่า หนังสือจากทางสำนักราชเลขาธิการใช้คำว่า “ครุฐานียะ” มีความหมายว่าบุคคลที่ตั้งอยู่ในที่เคารพสักการะ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเคารพในสมเด็จพระสังฆราชเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ถือเป็นอาจารย์ในการถวายธรรมะ

ด้าน นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายก กล่าวว่า การแต่งกายของประชาชนในวันที่ 16ธ.ค. นี้ ให้แต่งตัวเสมือนไปงานศพ โดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการแต่งกายด้วยเครื่องประดับจนเกินพอดี ส่วนข้าราชการให้แต่งตัวด้วยชุดปกติขาว

อย่างไรก็ตาม ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จะมีการแจกหนังสือรวมภาพและหนังสือพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช ที่หาชมได้ยากเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้นำกลับไปสักการะบูชาด้วย

ข่าวอื่นๆ