posttoday

จปร.เทิดพระเกียรติสูงสุด "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงเกษียณอายุราชการ

29 กันยายน 2558

จปร.จัดพิธีเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงเกษียณอายุราชการ พระราชทานพระราโชวาท ปลื้มปิติใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ

จปร.จัดพิธีเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงเกษียณอายุราชการ พระราชทานพระราโชวาท ปลื้มปิติใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลปี 2558 จำนวน 332 นาย ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

ทั้งนี้ได้มีการสวนสนาม 11 กองพัน ของ นักเรียนนายร้อยจปร. และ กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์  ร.21 รอ.และ ร.31รอ.  และ กองพันทหารม้า สวนสนาม และม้าอากาศ เฮลิคอปเตอร์ 12 ลำ และ เครื่องบินปล่อยควันสีธงชาติ และสีม่วง สีประจำพระองค์

พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ร่วมพิธีว่า "ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ ความปรารถนาดีของท่านทั้งหลายที่แสดงต่อข้าพเจ้ามีคุณค่าสูงส่ง ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจและจะจำไว้ไม่ลืมเลือน

"การที่ข้าพเจ้าเข้ามารับราชการ เป็นอาจารย์ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดจากความมีใจรักที่จะเพิ่มพูนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคคลอื่น และปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคนหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนา สติปัญญา และวิสัยทัศน์ให้กับนักเรียนนายร้อย ผู้ที่จะเป็นอนาคตของกองทัพบกและชาติบ้านเมืองต่อไป"

"ซึ่งหมายถึงการได้ร่วมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่กองทัพบก สถาบันอันเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของชาติ ที่มีภาระหน้าที่อันสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคง ปลอดภัยของชาติและความสงบสุขของสังคม"

"นับตั้งแต่ข้าพเจ้ารับราชการจนถึงปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าปลื้มปิติใจที่ได้เห็นลูกศิษย์แต่ละรุ่น เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมในฐานะที่เป็นทหารและประชาชนชาวไทย จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้บรรลุผลและขอให้ช่วยผดุงเกียรติของสถานศึกษาแห่งนี้และรักษาเกียรติของตนไว้ให้มั่นคง ทั้งมีความสำนึกในคุณแผ่นดิน สุจริตใจ ปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ให้ผสานสอดคล้อง เกื้อกูลกัน โดยยึดถือเอกราช อธิปไตย ของชาติ และประโยชน์สุขอันยั่งยืนของประชาชนเป็นจุดหมายสูงสุด ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีมีแต่ความสวัสดี เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน"

จปร.เทิดพระเกียรติสูงสุด \"สมเด็จพระเทพฯ\" ทรงเกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้หลังสวนสนาม ทหารทั้งหมด ร่วมร้องเพลง "พระเทพแห่งไทย" ถวายเสียงดังกึกก้อง และกล่าวถวายพระพร "ทรงพระเจริญ"

เมื่อเสร็จสิ้นพิธี พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับอาคารที่ประทับ ก่อนที่จะเสด็จประทับที่โต๊ะเสวย ทรงเสวยร่วมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทอดพระเนตรการบรรเลงเพลงจากวงดุริยางค์และการแสดงต่างๆ จนถึงเวลา 12.00 จึงเสด็จฯกลับ

จปร.เทิดพระเกียรติสูงสุด \"สมเด็จพระเทพฯ\" ทรงเกษียณอายุราชการ

 

จปร.เทิดพระเกียรติสูงสุด \"สมเด็จพระเทพฯ\" ทรงเกษียณอายุราชการ

 

จปร.เทิดพระเกียรติสูงสุด \"สมเด็จพระเทพฯ\" ทรงเกษียณอายุราชการ

 

จปร.เทิดพระเกียรติสูงสุด \"สมเด็จพระเทพฯ\" ทรงเกษียณอายุราชการ