แพทย์เผยในหลวง-พระราชินีมีพระพลานามัยแข็งแรง

  • วันที่ 05 พ.ค. 2558 เวลา 14:32 น.

แพทย์เผยในหลวง-พระราชินีมีพระพลานามัยแข็งแรง

แพทย์เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะแพทย์ผู้ถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดเผยว่า ขณะนี้ พระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แข็งแรงสมบูรณ์ดี มีกำลังพระวรกายดีขึ้น ไม่มีพระอาการประชวรใดๆ ซึ่งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ยังถวายการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพพระวรกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง พระพักตร์แจ่มใส สามารถเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ได้บ่อยขึ้น เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถตามพระราชประสงค์

เช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะนี้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดี คณะแพทย์ยังถวายการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองพระองค์ยังมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ข่าวอื่นๆ