วัดปทุมฯ จัดงานถวายสมเด็จพระเทพฯ

  • วันที่ 03 มี.ค. 2558 เวลา 20:41 น.

วัดปทุมฯ จัดงานถวายสมเด็จพระเทพฯ

วัดปทุมวนารามฯ ชวนคนไทยร่วมงาน “สัฎฐีพระวัสสา สยามบรมราชกุมารี” สวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ ทุกวันที่ 2 ของทุกเดือนตลอดปี58

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “สัฎฐีพระวัสสา สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เม.ย.นี้ โดยมีคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ศิลปินจิตอาสา ร่วมแถลงข่าว อาทิ ปาน - ธนพร แวกประยูร, ตูมตาม - ยุทธนา เปื้องกลาง, เนย - ลลิตา สิงห์โตทอง, ภัทร ฉัตรบริรักษ์, และศิลปินวงอลาร์ม ไนน์

พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ประธานแถลงข่าวฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า สัฎฐีพระวัสสา นั้น คำว่า สัฎฐี เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า 60 ส่วนพระวัสสาคือ พรรษา จึงหมายถึงงานที่จัดขึ้นเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เนื่องด้วยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วัดปทุมวนารามฯ ในทุกด้าน ทางวัดปทุมวนารามฯ จึงจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 2 เม.ย.นี้ และ ทุกวันที่2 ของทุกเดือน ตลอดปี2558 ที่วัดปทุมวนารามฯ

นายสิทธิ ภานุพัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส วัดปทุมวนารามฯ กล่าว่า กิจกรรมของวัดจัดโดยกลุ่มจิตอาสาปทุมมามหาสิกขาลัย หรือกลุ่มจิตอาสาบัวลอย รูปแบบการจัดงานเน้นความเรียบง่าย แต่ยั่งยืน เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติผ่านการสวดมนต์บทสำคัญต่างๆ โดยได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์ 61 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และจัดทำซีดีสวดมนต์และหนังสือสวดมนต์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำกลับไปสวดมนต์ต่อที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม นิทรรศการ "ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม 60 พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่เก่ง ดี มีสุข" รอบกำแพงแก้วพระอุโบสถ วัดปทุมวนารามฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.นี้ เป็นเวลา 1 เดือน

นายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากเขตปทุมวัน เป็นที่ตั้งของทั้งวังสระปทุม ซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน และวัดปทุมวนาราม ฯ ทางเขตพร้อมจัดงานถวายให้สมพระเกียรติแต่เรียบง่ายตามพระราชประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในเขตปทุมวันเปิดเพลงนารีรัตนา นอกจากนี้ สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตปทุมวัน ก็ได้เข้าร่วมโครงการสรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมาตราเพื่อแผ่นดิน สำหรับวันที่ 2 เม.ย.ทางเขตปทุมวัน ยังได้ออกร้านขายสินค้าในโครงการพระราชดำริ ,การออกร้านจำหน่าย “ของดีศรีปทุมวัน” ,การแสดงดนตรีไทย นาฎศิลป์ และศิลปะไทย ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

น.ส.ธนพร แวกประยูร ตัวแทนศิลปินจิตอาสา กล่าวว่า ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย ได้ร่วมกันจัดทำซีดีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ โดยรวบรวมไว้เพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นสื่อให้กับสถานศึกษาต่างๆ ให้นักเรียนได้ใช้ในการสวดมนต์ สำหรับปีนี้กลุ่มบัวลอยยังได้จัดทำเพลงนารีรัตนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับวันที่ 2 เม.ย. ศิลปินและกลุ่มจิตอาสา จะร่วมกันถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระองค์ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทย ซึ่งศิลปินที่ร่วมงานจะแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย

นายภัทร ฉัตรบริรักษ์ ศิลปินรุ่นใหม่ กล่าวว่า ตนร่วมเป็นจิตอาสาบัวลอยจากการเชิญชวนของ พี่ปาน ธนพร ร่วมกิจกรรมต่างๆ มาระยะหนึ่ง สำหรับงานสัฎฐีพระวัสสา ในครั้งนี้ ตนและศิลปินอีกหลายคน อาทิ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินอาวุโส คุณสู่ขวัญ บูลกุล พิธีกรช่อง 3 นายอรวัต ตันติเวชกุล ร่วมกันถ่ายแบบเสื้อนารีรัตนา ซึ่งเป็นเสื้อโปโลสีม่วง จำหน่ายตัวละ 350 บาท โดยนำรายได้ตัวละ 100 บาท สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดปทุมรังษีวัฒนา ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุโบสถ ติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ที่วัดปทุมฯ

นายปรมินทร์ ตันวัฒนะ ศิลปินจาก วงอาลาร์มไนน์ กล่าวว่า กิจกรรมของกลุ่มบัวลอย มีหลากหลายรูปแบบ อีกรูปแบบหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยจะมีการนำคลิป VTR เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท ขึ้นบนหน้า แฟนเพจ ปทุมมามหาสิกขาลัย ซึ่งทุกๆการแชร์ 1 ครั้ง จะมีผู้ใหญ่ใจดีจากภาคเอกชนให้การสนับสนุนสมทบทุนเพื่อร่วมสร้างอุโบสถ วัดปทุมรังษีวัฒนาราม ประเทศนิวซีแลนด์ 1 บาท ซึ่งจะเริ่มเปิดตัวให้ทุกท่านได้ร่วมกันแชร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้ ขณะดียวกัน เมื่อเราได้ออกสวดสรภัญญะยาตรา ในโรงเรียนต่างๆ ก็พบว่า มีน้องๆ ขอร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ด้วย คนละ 1 บาทเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วน

ข่าวอื่นๆ