ดาไลลามะส่งสมณสาส์นอาลัยสังฆราช

วันที่ 30 ต.ค. 2556 เวลา 17:33 น.
ดาไลลามะส่งสมณสาส์นอาลัยสังฆราช
องค์ดาไลลามะแสดงความอาลัยการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นการสูญเสียสหายทางจิตวิญาณอันวิเศษ  

เมื่อวันที่  30 ต.ค. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์(พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ตามที่ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ส่งหนังสือแจ้งถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชไปยัง องค์ดาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญาณแห่งทิเบต ล่าสุดเว็บไซต์ขององค์ดาไลลามะ ได้เผยแพร่ข่าวระบุว่า เมื่อทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ดาไลลามะ ได้ทรงร่างสาส์นเพื่อแสดงความเสียพระทัยในทันที โดยสมณสาส์นนั้นมีข้อความระบุว่า

"สหายทางจิตวิญญาณที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯในระยะเวลาอันสั้น หลังงานฉลองพระชันษา 100 ปี

"ในระหว่างที่ข้าพเจ้าสวดภาวนาอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังมหาเถรสมาคม และศิษยานุศิษย์นับหลายล้านคนของพระองค์ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก"

องค์ดาไลลามะ ยังได้ทรงชี้ให้เห็นว่า การจากไปของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้น เราทั้งหลายได้สูญเสียสหายทางจิตวิญาณอันวิเศษ

"เมื่อหลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าฯพระองค์ และได้รู้สึกเคารพนับถือ และชื่นชมอย่างสุดซึ้ง ต่อวิถีทางที่พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่มีต่อพระศาสนาได้สมบูรณ์ยิ่งตลอดพระชนม์ชีพอันยาวนานและมีความหมายยิ่งนั้น สมเด็จพระญาณวังวรฯ ได้ทรงอุทิศพระองค์ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างทั่วถึงตลอดมา"

องค์ดาไลลามะ ได้ทรงชี้แนะอีกว่า ในเวลาเช่นนี้พวกเราอาจรู้สึกถึงความสูญเสีย แต่การอุทิศถวายที่ดีที่สุดนั้น คือการทำอะไรก็ตามตามกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาสันติภาพและปัญญา อย่างที่สมเด็จพระสังฆราชฯได้เคยทรงปฏิบัติสืบมา

องค์ดาไลลามะ ยังได้กล่าวอีกว่า พระองค์หวังว่าจะได้ส่งผู้แทนพระองค์มาสวดภาวนาและแสดงความอาลัยต่อประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์แห่งความเคารพนับถือ

ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวต่อด้วยว่า ขอแนะนำการหน่วยงานต่างๆ ใช้คำหรือการเขียนข้อความถวายความไว้อาลัย สมเด็จพระสังฆราช ให้ถูกต้อง เนื่องจากมีบางคนหรือบางหน่วยงาน ใช้คำว่า ขอถวายความอาลัย นั้น ซึ่งหมายความว่า เรากำลังเอาความเศร้าโศกมาถวายต่อสมเด็ตพระสังฆราช ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จึงขอแนะนำให้ใช้คำว่า ขอ "อภิสัมมานสักการะ" แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยเศียรเกล้าฯ จากนั้นก็ใส่ชื่อของตนเอง หรือชื่อกลุ่ม ซึ่งคำว่า "อภิสัมมานสักการะ" นั้น เป็นภาษาบาลี หมายถึงการถวายสักการะด้วยเกียรติอันสูงสุด หรือการเทิดพระเกียรตินั่นเอง โดยคำนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าภาษาไทย

ขณะนี้ได้มีหน่วยงานหรือประชาชนที่ประสงจะร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายสักการะหรือแสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย ที่ติดต่อมาตามหมายเลขที่เคยให้ไปก่อนนั้นแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ดังนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนเลขหมายใหม่ และติดต่อได้ที่ สำนักอำนวยการงานพระศพ(ตึกแดง) หมายเลข 092-758-2178, 02-280-9578, Fax 02-280-9579, E-Mail SOMDEJ 0310@HOTMAIL.COM หรือ www.watbowon.com สำหรับหน่วยงานที่อยู่ใน กทม. หรืออยู่ใกล้วัดบวรฯ สามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ สำนักอำนวยการงานพระศพ โดยตรงได้ทุกวัน