วัดบวรฯแจกหนังสือธรรมะรวมพระนิพนธ์

  • วันที่ 27 ต.ค. 2556 เวลา 12:48 น.

วัดบวรฯแจกหนังสือธรรมะรวมพระนิพนธ์

วัดบวรฯจัดทำหนังสือธรรมะรวบรวมพระนิพนธ์แจกประชาชนที่มาร่วมกราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชบรรยากาศที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะที่ทางวัดได้มีการจัดทำหนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางวัดได้จัดทำหนังสือชื่อชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระนิพนธ์ และพระธรรมบรรยายของสมเด็จพระสังฆราช รวมไปถึง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งจะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มากราบสักการะพระองค์ท่าน พร้อมกับ พระรูปฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา 3 ตุลาคม2556 ส่วนเหรียญที่ระลึก ยังไม่ได้มีการจัดทำ          ทั้งนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ให้ข้อแนะนำกับประชาชนที่เดินทางมากราบพระศพ ซึ่งมีจำนวนมากว่า ขอให้ทุกคนใช้หลักขันติธรรม เนื่องจากมีจำนวนประชาชนที่มีจิตศรัทธา เพื่อกราบสักการะพระศพเป็นจำนวนมาก จึงอาจต้องใช้ระยะเวลารอคอยนาน ซึ่งทางวัดก็ได้พยายามอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่          สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมา สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชขอให้หลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ส่วนตัวมาเพราะสถานที่จอดรถของวัดเต็มแนะให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน

ทั้งนี้ การสวดพระอภิธรรมพระศพจะมีตลอดทั้งวันคือ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น. 12.30 - 17.00 น. และ 20.00 - 21.00 น. สลับกับการประโคมย่ำยามตลอดทั้ง 7 วัน หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสามารถมาร่วมสวดพระอภิธรรมได้ทุกวัน

นอกจากนี้ หลังจากครอบกำหนด 7 วัน ในการบำเพ็ญพระราชกุศล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สามารถขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 9 พ.ย. ประชาชนสามารถเข้าสักการะพระศพที่พระตำหนักเพ็ชรได้

 

ข่าวอื่นๆ