พระองค์ภาฯทรงชูหลักนิติรัฐช่วยพัฒนาโลก

วันที่ 15 ต.ค. 2556 เวลา 16:18 น.
พระองค์ภาฯทรงชูหลักนิติรัฐช่วยพัฒนาโลก
พระองค์ภาฯ ทรงประทานสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ ทรงมุ่งเน้นส่งเสริมหลักนิติรัฐทั่วโลกเพราะหากขาดระบบยุติธรรมที่ดี สังคมวุ่นวายแน่นอน 

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานสัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวเอพี และสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านนิติรัฐระหว่างประเทศ (The Bangkok Dialogue on the Rule of law)  ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ เพื่อหารือถึงบทบาทของกระบวนการยุติธรรม และหลักนิติรัฐที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาความยากจน และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่า หนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญของการประชุมดังกล่าวคือ การขยายขอบเขตเป้าหมายการพัฒนาของยูเอ็นให้กว้างขวางขึ้น โดยรวมไปถึง หลักการปกครองโดยกฎหมาย ซึ่งการส่งเสริมหลักนิติรัฐ หรือ การปกครองโดยยึดหลักกฎหมาย และสร้างความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันในระดับโลก คือส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาคมโลกสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษปี 2015 ของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่ต้องการลดความยากจนและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดได้

"สังคมไม่สามารถเติบโตไปได้ ถ้ามีปัญหาความไร้เสถียรภาพ และความอยุติธรรม และหากปราศจากหลักนิติรัฐ รวมถึงระบบยุติธรรมที่ดี ย่อมต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นเสมอ  ดังนั้น จึงคิดว่าหลักการปกครองโดยยึดหลักกฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนา และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดไปจนถึงด้านการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน"

พระองค์ทรงมีพระดำรัสด้วยว่า ถ้าหากทรงมีโอกาสได้ร่างถึงเป้าหมายการส่งเสริมหลักนิติรัฐของยูเอ็น ในปี 2016 - 2030 จะมุ่งเน้นในเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล รวมไปถึงการเป็นระบบยุติธรรมที่โปร่งใสสำหรับทุกคน

สำหรับแขกผู้เข้าร่วมงานประชุมด้านนิติรัฐระหว่างประเทศในวันที่ 15 พ.ย. จะประกอบไปด้วย บุคคลในระดับผู้นำประเทศ  เช่น ประธานาธิบดี เอลเลน จอห์นสัน เซอร์ลีฟ แห่งไลบีเรีย  อดีตประธานาธิบดี โฮเซ่ รามอส ฮอร์ตา แห่ง ติมอร์ตะวันออก และนักวิชาการชื่อดังจากทั่วโลก

อนึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย และ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำยูเอ็น ณ กรุงเวียนนา