แพทย์เผยในหลวง-ราชินีทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 22:18 น.
แพทย์เผยในหลวง-ราชินีทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
แพทย์เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยโดยทั่วไปแข็งแรงดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดำเนินปกติ กำลังพระหทัยดีมาก

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยถึงพระพลานามัยโดยทั่วไป ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ขณะนี้ ทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยโดยทั่วไปแข็งแรงดี ไม่มีพระโรคเข้าแทรกซ้อน พระอาการทั่วไปเป็นปกติไม่มีความน่าเป็นห่วง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเกษมสำราญแจ่มใส ทรงโปรดเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรริมทะเลเป็นประจำทุกเย็น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้เสด็จพระราชดำเนินริมชายหาด เพื่อทอดพระเนตรในการยิงสลุตของเรือหลวง ที่มีการสลับผลัดเปลี่ยนเข้าถวายอารักขาตามที่กองทัพเรือจัดถวายด้วย

เช่นเดียวกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระเกษมสำราญ ทรงโปรดเสด็จพระราชดำเนิน ออกพระกำลัง บริเวณท้องพระโรงศาลาเริงเป็นประจำทุกวัน ทำให้พระพลานามัยโดยทั่วไปแข็งแรงเป็นปกติ กำลังพระหทัยดีมาก

ทั้งนี้ ยังเปิดเผยตอนระยะเวลาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จประทับ ณ วังไกลกังวล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ ที่เสด็จทรงเยี่ยม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพจิตใจของพระองค์แจ่มใส