พระราชทานถุงยังชีพน้ำท่วมโนนไทย

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 15:06 น.
พระราชทานถุงยังชีพน้ำท่วมโนนไทย
ผู้แทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารนำถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยโนนไทย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.จักรพงษ์ หอมไกรลาศ  รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับเป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ถุง มอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย ณ ศาลประชาคม เทศบาลต.โคกสวาย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วนในครั้งนี้ด้วย สำหรับพื้นที่อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้เกิดฝนตกหนักจนทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 10 ตำบล 129 หมู่บ้าน ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 23,357 คน รวม 8,119 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ จำนวน 84,565 ไร่