ในหลวงให้คลังเฝ้าฯถวายเงินจากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 20:33 น.
ในหลวงให้คลังเฝ้าฯถวายเงินจากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.2555 เหรียญที่ระลึก 60 ปี ราชาภิเษกสมรส เหรียญที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษก การจัดงานนิทรรศการ "เงินตราคู่แผ่นดิน นวมินทร์องค์ราชัน" และงาน "99กษาปณ์แห่งองค์ราชัน คลังมรดกแห่งแผ่นดิน" 80ปี กรมธนารักษ์ เพื่องทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้มีพระราชดำรัสขอบใจแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ

"ขอขอบใจที่ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนำเงินมาเพื่อทำให้ตามอัธยาศัย จะใช้สำหรับให้ที่พัฒนาขึ้น เช่นที่ หัวหิน ทำให้มีความสะดวกขึ้น ซึ่งที่หัวหินมีความจำเป็นที่จะขยาย ขอขอบใจที่ได้นำเงินมา เพื่อพัฒนาที่ทาง ทำให้สะดวกขึ้น ขอขอบใจที่มาในวันนี้ ทำให้มีความสะดวกใจในการพัฒนาที่ทาง โดยที่เป็นตามอัธยาศัย ซึ่งเท่ากับได้พัฒนาเป็นส่วนตัว ขอบใจท่านที่มาในวันนี้ด้วย"

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน "2ล้านคันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มิติใหม่แห่งความสำเร็จระดับโลก" นำคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงาน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสขอบใจโดยจะนำเงินไปใช้ในด้านการศึกษา

"เงินเพื่อการกุศล ซึ่งจะใช้ในงานกุศล จะบอกได้ว่าช่วยในด้านการศึกษา ขอขอบใจที่ท่านมาในวันนี้"

บทความแนะนำ