สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ"สนั่น"

วันที่ 21 พ.ค. 2556 เวลา 18:11 น.
สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ"สนั่น"
สมเด็จพระเทพฯเสด็จวัดเทพศิรินทราวาส พระราชทานเพลิงศพ พล.ต.สนั่น อดีตรองนายกรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ทรงเป็นประธาน พระราชทานเพลิงศพ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

พล.ต.สนั่น ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยโรคถุงลมโป่งพอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ขณะมีอายุ 78 ปี ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวดอภิธรรมศพ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี และเก็บศพไว้ 100 วันที่บ้านสนามบินน้ำ

พล.ต.สนั่น เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2478 เดิมเป็นชาวจังหวัดพิจิตร สมรสกับนางฉวีวรรณ ขจรประศาสน์ มีบุตรธิดารวม 4 คน เคยดำรงตำแหน่งการเมือง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รองนายกรัฐมนตรี ในยุค พล.อ.ชาติชาย เป็นนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในยุคนายชวน เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 1 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในยุคนายชวน เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 และตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในยุคนายสมัครสุนทรเวช ,นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี