แถลงการณ์ฉบับที่14 ราชินีพระอาการดีขึ้น

  • วันที่ 10 พ.ค. 2556 เวลา 21:13 น.

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 14

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระอาการทั่วไปดี ความดันพระโลหิตปรกติ อัตราการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ผลการตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อติดตามพระอาการในวันนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่ผ่านมา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่พบลักษณะของการขาดเลือดของพระสมอง และไม่พบภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เสวยได้ บรรทมได้ ทรงพระดำเนินตลอดจนเคลื่อนไหวพระวรกายได้ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูพระวรกายตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ฯ ที่ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556

ข่าวอื่นๆ