โปรดเกล้าฯสมเด็จพระบรมฯเสด็จฯพระราชพิธีฉัตรมงคล

วันที่ 05 พ.ค. 2556 เวลา 09:35 น.
โปรดเกล้าฯสมเด็จพระบรมฯเสด็จฯพระราชพิธีฉัตรมงคล
ในหลวงโปรดเกล้าฯสมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯแทนพระองค์ ประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการประกอบพระราชพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 20 รูป

จบแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ซึ่งเดินเข้าไปรับจนหมด 20 รูป จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย บูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัตร สิริราชกกุธภัณฑ์

ขณะที่เจ้าพนักงานได้ปูลาดผ้าแดงเพื่อเตรียมการเวียนเทียน เมื่อเจ้าพนักงานเตรียมการพรักพร้อมแล้ว พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตร สิริราชกกุธภัณฑ์ พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร บัณเฑาะว์ และดุริยางค์ พราหมณ์เจิมนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรผูกผ้าสีชมพู

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาล แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ