พสกนิกรเข้าจับจองพื้นที่ศิริราช

วันที่ 05 พ.ค. 2556 เวลา 07:02 น.
พสกนิกรเข้าจับจองพื้นที่ศิริราช
พสกนิกรทยอยเข้าจับจองพื้นที่รพ.ศิริราชรอเฝ้าในหลวง-ราชินีเสด็จฯราชพิธีฉัตรมงคล 

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ในขณะนี้ เริ่มมีพสกนิกรประชาชนเดินทางมาจับจองพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินพระกอบพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ภายในพระบรมหาราชวัง ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

ตามหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินในวันพรุ่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระบรมหาราชวัง ในเวลา 10.30 น.

อนึ่งในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมหาราชวัง เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ตั้งแต่เวลา 08.00 จนถึงเวลา 17.00 น.

ภาพ/ภัทรชัย ปรีชาพานิช