ในหลวงโปรดเกล้าฯให้"อาเบะ"เข้าเฝ้าฯ

  • วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 10:54 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าเฝ้าฯ 17 มกราคมนี้

สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง มีหนังสือแจ้ง เรื่อง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าเฝ้าฯ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งเรื่อง นายชินโซ อาเบะ(Mr.Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล(Official Visit) ในวันที่ 17 และ 18 มกราคม 2556 การนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 ตามเวลาและสถานที่สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวอื่นๆ