พระราชสาส์นอำนวยพรวันมหาสภาพโรมาเนีย

วันที่ 01 ธ.ค. 2555 เวลา 18:11 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย

ด้วยวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันมหาสหภาพของโรมาเนีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ดังนี้

ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีมา เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของโรมาเนีย

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

บทความแนะนำ