สมเด็จพระบรมฯทรงเป็นกัปตันเที่ยวบินมหากุศล

วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 22:17 น.
สมเด็จพระบรมฯทรงเป็นกัปตันเที่ยวบินมหากุศล
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯเป็นประธานเปิดตัวเครื่องบินการบินไทย และทรงเป็นกัปตันเที่ยวบินมหากุศลกรุงเทพฯ-ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตัวเครื่องบินแบบใหม่ล่าสุดของ บริษัท การบินไทย 2 ลำ ได้แก่ เครื่องบินแอร์บัสเอ 380-800 ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ศรีรัตน์ และเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 อีอาร์ ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่า พิลาวัณย์

จากนั้นเวลา 15.00 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงรับเป็นนักบินที่ 1 ในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น นำคณะพุทธศาสนิกชนเดินทางกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วย